Pinoterapia, zwana również pinopresurą, to jedna z metod medycyny manualnej. Pomysłodawcą tej innowacyjnej metody, zaliczanej do terapii odruchowych, które wykorzystują procesy samo naprawcze organizmu jest dr Radosław Składowski. Z kolei nazwa „Pinoterapia” została wymyślona przez mgr. Tomasza Struzika u którego się szkoliłem.

Pinopresura została stworzona na gruncie polskim, jednak czerpie ze zdobyczy dalekowschodniej akupresury i akupunktury oraz zachodniej refleksoterapii, a także technik medycyny manualnej (terapii manualnej), różnorodnych technik masażu czy suchego igłowania. Połączenie wszystkich tych technik tworzy kompleksową metodę leczenia.

Radosław Składowski, tworząc autorską koncepcję terapii, znacząco wyróżniającą się na tle innych, wprowadził niecodzienny podział pacjentów. Otóż, jak stwierdził, opierając się na Arystotelesowsko-hinduskiej typologii można wyróżnić pięć typów „człowieka”, nazwanych jak pięć żywiołów, czyli: ziemia, powietrze, ogień, woda, eter, które dzielą pacjentów ze względu na wiele zmiennych, takich jak przykładowo: nadrzędny układ regulacyjny, jakość poczucia kinestetyki, rodzaj reakcji na ból czy typ budowy anatomicznej i tkankowej. Wypadkowa wszystkich zmiennych sugeruje, które techniki należy zastosować jako pierwsze, aby osiągnąć zadowalający efekt terapeutyczny w odniesieniu do danego żywiołu.

Poznając bliżej tajniki pinopresury, natrafi się na autorską koncepcję łańcuchów synkinetycznych oraz stref sympatykotonii, które ze względu na swój kształt porównywane są do ośmiornic. Łańcuchy synkinetyczne stanowią pewnego rodzaju mapę, według której terapeuta analizuje pacjenta w poszukiwaniu dysfunkcji oraz dobiera, odpowiednio dopasowane do danej osoby, postępowanie lecznicze. Wyżej wymienione łańcuchy stanowią coś w rodzaju archaicznych wzorców ruchu, głównie gadzich i ssaczych, nabywanych w procesie ontogenezy. Zatem lokomotoryka, odżywianie, mowa niewerbalna czy oddychanie są czynnościami łańcuchowymi. Zespół mięśni podrzędnych w stosunku do układu pozapiramidowego przy wykonywaniu powyższych czynności kinematycznych nazywa się właśnie łańcuchem synkinetycznym.

Pinokaty w działaniu.

Pinoterapia jest w pełni nieinwazyjną metodą, która uciska i stymuluje określone punkty na ciele człowieka przy pomocy pinów, czyli miedzianych gwoździ czy noży (katów), co ważne, skóra nie jest wtedy przebijana. Bodźcowanie skóry pobudza wybrane ośrodki w mózgu. Dzięki temu układ mięśniowy czy więzadłowy odbiera sygnały z odpowiadających im części mózgu, co prowadzi do odruchowego rozluźnienia zgromadzonych napięć i zmniejszenia bólu.

Pinopresura zalecana jest przede wszystkim przy różnych schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych, do których można zaliczyć:

 • bóle mięśniowo-powięziowe,
 • bóle głowy,
 • bóle kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego,
 • bóle przeciążeniowe,
 • stany pourazowe i pooperacyjne,
 • ograniczenia zakresu ruchów w stawach.

Pinoterapia według MTS Struzik Therapy

Na potrzebę określenia nowego nurtu w leczeniu bólu w układzie lokomotorycznym, wegetatywnym oraz dolegliwości psychosomatycznych różnego pochodzenia, mgr Tomasz Struzik, stworzył nazwę „Pinoterapia”. Wypracowana metoda łączy akupresurę, akupunkturę, refleksoterapię, a także nauki o powięzi, układzie nerwowym somatycznym i wegetatywnym.

Jako nieinwazyjny sposób rehabilitacji psychologicznej i neurofizjologicznej pinoterapia:

 • zapewnia odreagowanie psychologiczne i nerwowe,
 • znosi napięcia stresowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
 • reguluje potencjały własne nerwów,
 • budza utracone przewodnictwo nerwowe,
 • działa odtruwająco i odkwaszająco,
 • reguluje funkcjonowanie wielu układów (trawiennego, krążenia, oddechowego, endokrynnego, wydalniczego, a także rozrodczego).

Pinoterapia idealnie sprawdza się przy likwidacji bólów: stawowych i trzewnych, w aparacie ruchu czy dyskopatii, ale również powstałych przez urazy sportowe.

Warto podkreślić, że zespół MTS Struzik Therapy ulepszył i opatentował dotychczasowe narzędzia wykorzystywane przy zabiegach pinoterapii, co pozwoliło na jeszcze sprawniejszą profilaktykę i leczenie pacjentów. Do innowacyjnych narzędzi autorstwa MTSu zalicza się:

Pinokaty – uniwersalne narzędzia o kształcie płaskownika służące do terapii tkanek miękkich, w szczególności terapii powięziowej. Ich gładkie krawędzie umożliwiają wykonanie mobilizacji powięzi, techniki typu gua-sha oraz specyficzne aplikacje charakterystyczne dla pinoterapii. Koniec pinokatów zaopatrzony jest w grzebyczek, który umożliwia pracę neuromobilizacyjną oraz odruchową. Narzędzia dostępne są w wersji gold (mosiądz) oraz silver (stal chirurgiczna).

Piny – specjalistyczne mosiężne gwoździe wykorzystywane do terapii powięziowej, znoszenia napięć mięśniowych oraz pracy odruchowej na układzie nerwowym. Ich ostra końcówka umożliwia silną stymulację układu nerwowego, a wąskie zakończenie o kształcie śrubokrętu pomocne jest w pracy z powięzią.