Złamania kości zaliczamy do najboleśniejszych urazów. Równocześnie wymagają one długiego okresu rekonwalescencji. Każdy z nas jest narażony na ryzyko złamania. Podczas upadku, uprawiania sportu lub wypadku samochodowego. W przypadku osób z osteoporozą, nawet niegroźnie wyglądające upadki mogą prowadzić do złamań.

Które kości łamiemy najczęściej

Najczęściej łamiemy kości podudzia. Złamania te występują szczególnie u dorosłych i dzieci aktywnie uprawiających sport. Najczęściej odnotowywane złamanie dotyczy kości piszczelowej (łac.: Tibia). Zwykle goi się ono po 12-16 tygodniach. Jeśli jednak wystąpią komplikacje, które muszą być leczone silnymi środkami przeciwbólowymi, to proces leczenia może się znacznie wydłużyć.

Nie tylko witamina D i wapń

Wbrew powszechnemu przekonaniu witamina D i wapń nie są jedynymi mikroskładnikami odżywczymi, które odgrywają ważną rolę we wspieraniu zdrowych kości. Najważniejszym składnikiem kości jest bowiem kolagen. Białko to tworzy rodzaj siatki, której stabilność zależy przede wszystkim od wystarczającej dostępności wielu mikroelementów. Do tego grona zaliczamy przede wszystkim: witaminę C, aminokwasy: lizynę i prolinę oraz inne mikroskładniki odżywcze, które przyczyniają się do produkcji kolagenu, który odpowiada za stabilność kości. Ponieważ ludzki organizm nie może sam produkować ani witaminy C ani lizyny, dlatego istnieje ryzyko niedoboru tych mikroelementów, w wyniku czego kości mogą stać się porowate i kruche.

Badania Instytutu

Instytucie Badawczym dr Ratha zostały przeprowadzone randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą z udziałem 131 pacjentów, u których doszło do złamania podudzia, a dokładnie do złamania kości piszczelowej (Tibia). Mianowicie, zbadany został wpływ suplementu diety zawierający określone mikroskładniki odżywcze wpływające na tworzenie się kolagenu i na czas gojenia się złamania. Uczestnicy badania, w wieku od 15 do 75 lat, otrzymali albo suplement diety zawierający między innymi: witaminę C, lizynę, prolinę i witaminę B6, albo nieskuteczne placebo.

Obiecujące wyniki

Instytut stwierdził, że złamania w grupie przyjmującej suplement goiły się szybciej niż u pacjentów z placebo. W tej grupie gojenie złamania trwało trzy tygodnie dłużej niż w grupie przyjmującej mikroskładniki odżywcze. Ponadto u około 25% pacjentów z grupy suplementowanej mikroelementami wykazano całkowite wyleczenie złamania w ciągu 10 tygodni, podczas gdy wśród grupy placebo odnotowano to tylko u 14% osób. Ponadto u pacjentów otrzymujących suplement poprawiło się ogólne samopoczucie.

Wnioski

Badania Instytutu dr Ratha dowodzą, że zdrowy kolagen odgrywa niezwykle ważną rolę w gojeniu złamań kości. Konsekwentne stosowanie tej wiedzy nie tylko znacznie skróciłoby czas rekonwalescencji i dyskomfort milionów pacjentów, ale także zmniejszyłoby znaczną część kosztów związanych z leczeniem złamań.

Źródło:
*J. Jamdar, et al., Journal of Alternative and Com-plementary Medicine 2004, 10 (6): 915-916.