Dyskopatia to bardzo ogólne pojęcie określające chorobę zwyrodnieniową krążka międzykręgowego zwanego też dyskiem. Zasadniczo w procesie degeneracji dysku wyróżniamy dwa etapy. W pierwszym zmiany nie wychodzą poza obrys dysku, w drugim wychodzą.

Uszkodzenie dysku nie wychodzące poza zewnętrzny obrys krążka międzykręgowego, zwane również, uszkodzeniem wewnątrz-dyskowym rozpoczyna się od jego środka i postępuje do zewnątrz. W związku z działającym za dużym obciążeniem, stopniowo uszkodzeniu ulegają kolejne pierścienie włókniste, a jest ich od 6 do 20. Skutkuje to przemieszczeniem jądra miażdżystego w kierunku uszkodzenia pierścienia. Najczęściej jest to kierunek tylny lub tylno-boczny. Ten proces trwa tak długo aż rozerwaniu ulegnie przedostatni pierścień włóknisty. Wówczas jądro miażdżyste zatrzymuje się na ostatniej zewnętrznej warstwie pierścienia włóknistego. Skoro dochodzi do mechanicznych urazów wnętrza dysku to uruchamiają się procesy gojenia w postaci reakcji zapalnej. Zapalenie powoduje drażnienie nerwu sinuvertebralis (nerw zatokowo-kręgowy), który unerwia m.in. zewnętrzną 1/3 pierścienia włóknistego co objawia się bólem kręgosłupa! Co ciekawe, uszkodzenia te jeszcze nie są widoczne na zdjęciach rtg. I pacjenci często są zdziwieni, gdy dowiadują się, że mają problem z dyskiem, a mają świeże zdjęcie rtg, z którego wynika, że kręgosłup jest w porządku.

Drugi etap degeneracji dysku charakteryzuje się uszkodzeniem jego ostatniej, zewnętrznej warstwy. Protruzja czyli wypuklina jądra miażdżystego to zmiana, która wychodzi poza zewnętrzny obrys dysku ale zachowuje jego ciągłość. Jądro miażdżyste naciska na ostatni pierścień włóknisty co powoduje jego rozciąganie. Powstała wypuklina może dawać uciski na sąsiednie struktury np.: nerwowe lub więzadło podłużne tylne, prowokując dolegliwości bólowe. Na tym i poprzednim etapie jest jeszcze możliwość powrotu jądra miażdżystego do położenia pierwotnego.

Ekstruzja, inaczej przepuklina lub prolaps to zaawansowane stadium wypukliny, w którym dochodzi do przerwania ciągłości ostatniego pierścienia włóknistego i przemieszczenia jądra miażdżystego poza zewnętrzną krawędź dysku. Jądro miażdżyste „wylewa” się poza dysk ale wciąż utrzymuje z nim kontakt. Z tej pozycji nie ma już możliwości powrotu do położenia pierwotnego. Ekstruzję potocznie nazwana się „wypadnięciem dysku”. Również w tym wypadku „wylany’ fragment dysku najczęściej powoduje ból uciskając na korzeń nerwowy.

Jeśli jądro miażdżyste ulegnie rozerwaniu i straci kontakt z dyskiem mówimy wtedy o sekwestracji jądra miażdżystego. Oderwany fragment jądra miażdżystego może przemieścić się do kanału kręgowego powodując silne dolegliwości neurologiczne i ból kręgosłupa.
Warto podkreślić, że każdy etap uszkodzenia krążka międzykręgowego charakteryzuje się bólem kręgosłupa. Jego rodzaj, lokalizacja, możliwość promieniowania do kończyny dolnej może być różny w zależności od rodzaju uszkodzenia lub poziomu (L1-L5).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *